Bil på vinterväglag

Ålder och livslängd för däck

Hur lång livslängd har ett däck? Det varierar självklart, och det som spelar in är hur mycket det används och hur det lagras. Ålder ska inte blandas ihop med slitning och när det kommer till däck behöver det inte alltid finnas ett samband mellan de två variablerna.

Däck slits och åldras med tiden. Det finns dock inga lagar eller regler som tar hänsyn till eller ställer krav på däckens ålder. Ålder generellt ger ingen signifikant försämring av däcks friktionsförmåga eller förmåga att klara av halka, så länge de har lagrats på rätt sätt. Nedslitna och flitigt använda däck, där mönsterdjupet är dåligt eller dubbarna är kraftigt nedslitna har självklart sämre förmåga att få fäste på vägarna. Däck som lagras ska förvaras svalt, mörkt och torrt. Direkt solljus och fukt gör att däcken slits snabbare.

Med korrekt lagring påverkas däcket positivt medan felaktig lagring minskar däckens livslängd och köregenskaper. Ett korrekt lagrat däck börjar åldras först när det börjar användas. Det brukar dock rekommenderas att man inte använder sommardäck som är äldre än åtta år och vinterdäck som är äldre än fyra år. Framförallt om de använts. Det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra när det kommer till däck. Det är viktigare att vinterdäck har ordentligt med mönsterdjup eller tydliga dubbar än att sommardäck har det, men sommardäck slits ofta efter färre säsonger än vinterdäck beroende dels på att sommarsäsongen är längre och på att man ofta kör mer och längre under sommarhalvåret.