Bil på vinterväglag

Lufttryck i däcken

Upptäck hur korrekt lufttryck i däcken kan förbättra din bilkörning, öka säkerheten och minska miljöpåverkan. Lär dig om de negativa konsekvenserna av fel lufttryck och hur du enkelt kan mäta och justera det för optimala köregenskaper.

Påverkan på köregenskaper och säkerhet

Lufttrycket i däcken spelar en avgörande roll för bilens säkerhet, prestanda och miljöpåverkan. Ett felaktigt lufttryck kan leda till ökad risk för olyckor, onödigt slitage på motor, däck och miljö, samt negativt påverka bilens köregenskaper.

Ett korrekt lufttryck i däcken är av stor betydelse för bilens övergripande prestanda. Om lufttrycket är felaktigt kan det påverka bilens köregenskaper och göra den svårhanterad i vissa situationer. Det kan bli svårare att styra och kontrollera bilen vid kritiska ögonblick, vilket ökar risken för olyckor.

Bränsleförbrukning och miljöpåverkan

Dessutom påverkas bränsleförbrukningen negativt om däcken har fel lufttryck. Motorn tvingas arbeta hårdare än nödvändigt för att driva bilen framåt, vilket leder till högre bränsleförbrukning och ökade koldioxidutsläpp.

Slitage på däck och punkteringsrisk

Fel lufttryck i däcken orsakar också onödigt slitage på däcken. De kan slitas ut i förtid och behöva bytas ut, vilket kan vara kostsamt och tidskrävande. Att köra med rätt lufttryck kan fördubbla däckens livslängd. Punkteringsrisken ökar dessutom betydligt om däcken har för högt eller för lågt lufttryck.

Kontroll av lufttryck och anpassning

Studier visar att olycksrisken kan fördubblas vid körning med för lågt lufttryck i däcken. Det rekommenderas att kontrollera lufttrycket minst en gång i månaden, om bilen inte är utrustad med sensorer som varnar för felaktigt lufttryck. Information om rekommenderat lufttryck finns i fordonets instruktionsbok och ofta på en dekal vid tanklocket eller bakom förarstolen. Kom ihåg att lufttrycket kan behöva justeras beroende på last och antal passagerare.

Mätning av lufttryck och bästa förutsättningar

Det är bäst att mäta lufttrycket när bilen är tom och däcken är svala, eftersom det ger en mer exakt och rättvis mätning. När däcken är varma kan lufttrycket tillfälligt öka, vilket kan leda till felaktiga mätresultat.

Miljövänliga val genom rätt lufttryck

Att ha rätt lufttryck i däcken bidrar också till att värna om miljön. Om alla svenska bilar hade korrekt lufttryck i däcken skulle koldioxidutsläppen minska med över 70 000 ton varje år. Att hålla koll på lufttrycket är alltså ett enkelt sätt att göra en positiv insats för miljön och samtidigt förbättra bilens säkerhet och prestanda.

Att ha rätt lufttryck i däcken är en grundläggande men viktig del av att underhålla och använda en bil på ett ansvarsfullt sätt. Genom att regelbundet kontrollera och justera lufttrycket kan du förbättra bilens köregenskaper, minska slitage och bränsleförbrukning samt bidra till en mer miljövänlig körning.