Bil på vinterväglag

Dubbdäck

Dubbade eller dubbfria vinterdäck i vinter? De båda alternativen har sina olika för- och nackdelar. Vilka som passar bäst beror mycket på var, hur och när man kör.

Varje vinter måste vi svenskar byta till vinterdäck på våra bilar och den eviga frågan är om man ska välja dubbade eller dubbfria däck. Självklart så finns det olika åsikter i frågan. Vissa menar att dubblösa däck inte alls är lämpat för det klimat vi har i Norden.

Fördelen med dubbdäck är att det är svårare att tappa kontrollen över bilen vid halt underlag om man använder dubbade vinterdäck. Dubbfria däck har en betydligt högre risk att få sladd och lite svårare att få tillbaka kontrollen. De har även svårt att få grepp på frostunderlag.

Vissa menar därför att dubblösa däck inte riktigt fungerar när de behövs som mest. Nackdelen med dubbdäck är att de sliter mycket på våra vägar. Men det är inte bara vägarna som tar skada utan även vi människor. När dubbarna går mot asfalt så river de loss mikrosmå partiklar som sedan hamnar i luften som vi andas in. Partiklarna kan då fastna i våra svalg och näsor vilket sliter på luftvägarna och kan leda till allvarliga sjukdomar. Dessutom låter det väldigt mycket när man kör med dubbade däck.

Vilka däck man ska välja är mest beroende på när, hur och var man kör. Åker man där det är kalla vintrar och mycket halkolyckor är dubbdäck det säkraste alternativet medan det i exempelvis södra sverige ofta räcker med dubbfria vinterdäck.

En viktig sak att tänka på med dubbdäck är att de måste köras in. Man ska helst köra de första 100 milen med däcken försiktigt och långsamt. Man ska dessutom undvika onödiga tvärbromsningar och rivstarter.