Bil på vinterväglag

Balanseringsvikter

Att ha en bra balans mellan hjulen är självklart viktigt. Annars riskerar man bland annat att däcken slits ojämnt och att bilen blir svårmanövrerad.

Balanseringsvikter används för att balansera bilar så att det ska hamna lika mycket tyngd på varje hjul och på så sätt få ett balanserat fordon. Ett balanserat fordon är viktigt för förarens komfort och det kan vara svårt att manövrera obalanserade bilar. Dessutom slits däcken olika om det inte är balans mellan tyngden på hjulen. Det är därför viktigt att ställa höga krav på balanseringsutrustning och balanseringsvikter. Det kan även vara klokt att inte försöka sig på att balansera upp sin bil själv om man inte har stor kännedom om hur man ska göra. Balansvikter används främst för de som tävlar med sina bilar.

Sedan den första juli 2003 får nyproducerade bilar inte innehålla tungmetaller. Bly, kvicksilver, kadmium och hexavalent krom är inte godkända att användas. Balanseringsvikter är inte undantagna ur detta förbud. Tillsvidare är dock bilar som typgodkänts innan den första juli 2003 undantagna. Dessutom får blyvikter som nått marknaden före 2005 användas. Alltså, om det fortfarande finns blyvikter från före 2005 på lager så är dessa okej att använda. Nu har det dock kommit blyfria balanseringsvikter som är godkända att använda. De är ett mycket bättre alternativ för miljön. Den nya typen av vikter består oftast av blandningar mellan metallerna zink och tenn.