Lufttryck i däcken

Fel lufttryck i däcken ökar risken för olyckor och sliter på motor, miljö och däcken själva. Fel lufttryck påverkar köregenskaperna och kan göra bilen svårhanterad i vissa situationer.

Att ha fel lufttryck i däcken är inte alls bra. Det kan påverka flera saker som inte sätt som inte är särskilt bra.

För det första så påverkas köregenskaperna. Det kan bli svårare att få bilen att göra som man vill och man kan behöva parera vid onödiga tillfällen. Bilen kan med andra ord bli svårhanterad i kritiska situationer. Det är alltså viktigt för säkerheten att ha rätt lufttryck i däcken. Dessutom så ökas bränsleförbrukningen om man har fel lufttryck i däcken då motorn får arbeta mer i onödan för att ta bilen framåt. Man sliter även på själva däcken om man kör de med fel lufttryck. Ofta slits de ut i förtid och måste bytas ut vilket kan vara dyrt, jobbigt och ta onödig tid. Dessutom är risken att råka ut för en punktering mycket högre om lufttrycket i däcken är för högt eller för lågt. Man brukar säga att däck som körs med rätt lufttryck har dubbelt så lång livslängd som dem som körs med fel lufttryck.

Undersökningar visar även att risken för olyckor fördubblas om man kör med för lågt lufttryck i sina däck. Är man noggrann så ser man till lufttrycket i sina däck åtminstone en gång i månaden, om inte bilen själv har sensorer som talar om ifall lufttrycket är fel. Vilket lufttryck man ska ha i sina däck går att hitta i fordonets instruktionsbok och ganska ofta även på en dekal vid tanklocket eller bakom förarstolen. Ofta så ökar lufttrycket om man har bilen tungt lastad eller många passagerare. Det är därför bra att mäta trycket när bilen är tom. Dessutom ger en mätning ett mer rättvist resultat om däcken är svala.

Att köra med rätt lufttryck är även ett bra sätt att värna om miljön. Om alla svenska bilar kördes med rätt lufttryck i däcken så skulle koldioxid utsläppen minska med över 70 000 ton varje år.